Корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі

Корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі ресми құжат болып табылмайды. Санамалаған оқиғалардың мерзімдері мен сипаттары Қоғамнан тәуелсіз жағдайлар бойынша өзгерілуі мүмкін.

Жоқ.

Корпоративтік оқиғалар (оқиғалар)

күні

1.      

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 мамыр – 13 маусым

2.      

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 қараша – 14 желтоқсан

3.      

Жалғыз акционердің
«Самұрық -Энерго » АҚ- ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін, есепті жылдағы таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жылдағы дивидендтердің мөлшері туралы шешім қабылдау туралы шешімі. бір жай акцияға

Сәуір мамыр

4.      

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2022 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 маусымға дейін

5.      

Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі листингілік компанияның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер

Тоқсан сайын, бірақ мерзімі өткен соңғы күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей

6.      

2022 жылдың қорытындысы бойынша акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшелеріне сыйақы төлеудің жалпы мөлшері туралы ақпарат

Мамыр-шілде

7.      

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2022 жылға арналған аудиттен өткен жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 шілдеге дейін

8.      

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ты аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

Есепті тоқсан аяқталғаннан кейін 45 күн ішінде

9.      

«Қазақстан қор биржасы» АҚ « Самұрық -Энерго» АҚ 2022 жылға жылдық есебін ұсыну

1 тамызға дейін

10.  

«Самұрық -Энерго » АҚ қызметі аясында туындайды.

Жыл бойына жүйелі түрде

Жоқ.

Корпоративтік оқиғалар (оқиғалар)

күні

1.      

Жергілікті облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

23 ақпан - 09 наурыз

2.      

Жергілікті облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

23 тамыз - 06 қыркүйек

3.      

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

1 4 наурыз – 28 наурыз

4.      

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 маусым - 28 маусым

5.      

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 қыркүйек - 28 қыркүйек

6.      

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 желтоқсан - 28 желтоқсан

7.      

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 мамыр – 13 маусым

8.      

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 қараша – 14 желтоқсан

9.      

Жалғыз акционердің «Самұрық -Энерго » АҚ- ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту, есепті жылдағы таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жылдағы дивидендтердің мөлшері туралы шешім қабылдау туралы шешімі. бір жай акцияға

Сәуір мамыр

10.  

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2021 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 маусымға дейін

11.  

Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі листингілік компанияның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер

Тоқсан сайын, бірақ мерзімі өткен соңғы күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей

12.  

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2021 жылға арналған аудиттен өткен жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 шілдеге дейін

13.  

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ты аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

Есепті тоқсан аяқталғаннан кейін 45 күн ішінде

14.  

«Қазақстан қор биржасы» АҚ « Самұрық -Энерго» АҚ 2021 жылға жылдық есебін ұсыну

1 тамызға дейін

15.  

«Самұрық -Энерго » АҚ қызметі аясында туындайды.

Жыл бойына жүйелі түрде

Жоқ.

Корпоративтік оқиғалар (оқиғалар)

күні

1.       

Жергілікті облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

23 ақпан - 09 наурыз

2.       

Жергілікті облигациялардың бірінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

23 тамыз - 06 қыркүйек

3.       

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

1 4 наурыз – 28 наурыз

4.       

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 маусым - 28 маусым

5.       

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 қыркүйек - 28 қыркүйек

6.       

Жергілікті облигациялардың екінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

14 желтоқсан - 28 желтоқсан

7.       

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 мамыр – 13 маусым

8.       

Жергілікті облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі бойынша купондық төлем

30 қараша – 14 желтоқсан

9.       

Жалғыз акционердің  «Самұрық -Энерго » АҚ- ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту, есепті жылдағы таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жылдағы дивидендтердің мөлшері туралы шешім қабылдау туралы шешімі. бір жай акцияға

Сәуір мамыр

10.   

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2020 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 маусымға дейін

11.   

Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі листингілік компанияның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер

Тоқсан сайын, бірақ мерзімі өткен соңғы күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей

12.   

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ны 2020 жылға аудиттен өткен жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

1 шілдеге дейін

13.   

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ты аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікпен қамтамасыз ету

Есепті тоқсан аяқталғаннан кейін 45 күн ішінде

14.   

«Қазақстан қор биржасы» АҚ «
Самұрық -Энерго» АҚ 2020 жылға жылдық есебін ұсыну

1 тамызға дейін

15.   

«Самұрық -Энерго » АҚ қызметі аясында туындайды.

Жыл бойына жүйелі түрде