Біздің тәсіліміз

Біздің тәсіліміз

«Самұрық-Энерго» АҚ орнықты даму қағидаттарына берік ең ірі көп бейінді энергетикалық холдинг ретінде әрекет ету өңірінде экологиялық жағдайдың  маңыздылығын және өзінің еншілес ұйымдарының өндірістік қызметінің қоршаған ортаға жағымсыз әсері үшін келешек ұрпақ алдында жауапкершілігін сезінеді.

Компания қолданыстағы заңнаманы, орнықты даму тұжырымдамасын, сондай-ақ озық әлемдік тәжірибелерді басшылыққа ала отырып, өзі үшін экологиялық саясатты анықтады. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Экологиялық саясатында мағлұмдалған мақсаттар мен тапсырмалар Компанияның Ұзақ мерзімді даму стратегиясында ескерілді.

Көп жылғы жұмыс ішінде Компания мен оның еншілес ұйымдарында қоршаған ортаны қорау мәселелеріне жауапты қатынасы құрылды. Өндірістік процесстердің тиімділігін экологиялық бағалау қоршаған ортағаэмиссиялардың, зиянды өндірістік факторлардың, сондай-ақ табиғи, энергтикалық және өзге ресурстарды тұтынудың нақты көлемінің өзгерістер мен есептеулері негізінде өндірістік экологиялық бақылау аясында жүзеге асырылады.

Қоршаған ортаға өндірістік мониторинг техникалық реттеу саласында ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген тәуелсіз лабораторияларды тарту жолымен жүргізіледі.

Өндірістік мониторингтің объектілері атмосфералық ауа, жер үсті және жер асты сулар, топырақ болып табылады.

Экологиялық көрсеткіштер туралы егжей-тегжейлі ақпаратты Компания қызметінің қорытындылары туралы біріктірілген жылдық есептерден білуне болады.

Экологиялық аспектіні басқару үшін Компанияда экологиялық менеджмент жүйесі (ЭМЖ) құрылды, ол корпоративтік басқару жүйесінің құрамдас бөлігі және қаржылық емес тәуекелдерді басқару жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. «Самұрық-Энерго» АҚ-да ЭМЖ тәуелсіз халықаралық консультанттарды тарта отырып озық әлемдік тәжірибелерге сәйкес үнемі бағалауға ұшырайды және бірте-бірте жетілдіріледі.

Өндірістік қызметті жүзеге асыратын Компнаияның барлық ЕТҰ-ларында ISO 14001 «Экологиялық менеджмент» стандарты ендірілді.

Компания Компанияның Стратегиясына және Экологиялық саясатына сәйкес табиғитты қорғау саласында дамудың басымдық бағыттары блгіленді: 

 • көзделетін кез келген шаруышылық қызметінің қоршаған ортаға әсер етуін бағалау;
 • жаңа технологияларды ендіру және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жолымен өндірістік қызметінің қоршаған ортаға әсерін кезең-кезеңімен қысқарту;
 • экологиялық менеджменттің халықаралық нормаларын ендіру;
 • экологиялық ақпараттың ашық және қол жетімді болуы, барлық мүдделі тараптарға орын алған авариялар, олардың экологиялық салдарлары мен оларды жою шаралары туралы кідірмей хабарлау;
 • персоналды экологиялық түсінушілік және хабардар болуы бағдарламасына оқыту;
 • жоғары экологиялық тәуекелдерді сақтандыру;
 • қалдықтарды және химиялық заттарды басқару бағдарламасын әзірлеу;
 • экологиялық таза және энергетикалық тиімді технологияларды пайдалану саласында халықаралық ынтымақтастық, сондай-ақ энергетика объекітлерінің экологияға және климаттың өзгеріуіне әсері бойынша зерттеулерге жәрдемдесу.

2018 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша жылпы шығындар мен инвестициялар шамамен 6,63 млрд. теңгені құрады.

2018 жылы экологиялық залалға әкеп соққан авариялық жағдайлар болған жоқ.

Тұрақты даму

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng