Қоғам Басқармасымен қабылданған шешімдер бойынша мүдделік мәмілелер:

«Самұрық-Энерго» АҚ қызығушылық танытқан мәмілелер және байланысты тараптармен операциялар туралы есептер: