"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-да Алматы қаласының таратушы электр желілерінің диспетчерлік пункттерін цифрлық жаңғырту жөніндегі жобаның тұсаукесерін өткізді.

Іс-шара "Самұрық-Қазына "ҰӘҚ" АҚ Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директоры, "Самұрық-Энерго" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Бейбіт Қарымсақов, "Самұрық-Энерго" АҚ Басқарма төрағасы Бақытжан Жоламанов, "Самұрық-Энерго" АҚ активтерді өндіру және басқару жөніндегі Басқарушы директоры, "АЖК" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Серік Төлебаев, "АЖК" АҚ Басқарма төрағасы Мұхит Үмбетов және компания қызметкерлерінің қатысуымен өтті.

"Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы шеңберінде іске асырылған заманауи және инновациялық жоба онлайн режимінде қаланың барлық Электржелілік кешенін басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Іс-шара барысында жобаның барлық артықшылықтары мен артықшылықтары көрсетілді. Қатысушылар еліміздің ірі Электржелілік компаниясының Алматы өңірінің дамуына қосқан үлесін жоғары бағалады.

"Бүгін" АЖК " АҚ бірінші болып жобаны жүзеге асырып, сандық технологиялар базасында жаңғыртылған қалалық диспетчерлік пункттерді іске қосты. Компанияда цифрландыру бағдарламасы аясында басқа да жобалар табысты жүзеге асырылуда, – мұның барлығы тұтынушылардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған инвестиция", – деп атап өтті Бақытжан Жоламанов.

"Екібастұз МАЭС-2 станциясы" АҚ-да "Самұрық-Энерго"АҚ цифрлық трансформация бағдарламасын жоспарлаудың интеграцияланған жүйесі (ИСП) енгізілуде. Бастапқы кеңесте ИСП енгізу жөніндегі жобаның жетекшісі Руслан Құсайынов жобалық команданы таныстырып, мақсаттары мен міндеттерін атап өтті. Сарапшылардың есептеуінше, Екібастұз МАЭС-2-де жобаны іске асырудан күтілетін пайда шамамен 1 млрд теңгені құрайды.

"Біріктірілген жоспарлау жүйесі" жобасы 2017 жылдан бастап іске асырудың алғашқы толқыны іске қосылды. Бұл құрал бізге операциялық холдинг мәртебесіне жақындауға мүмкіндік береді", - деп атап өтті жобаның демеушісі, "Самұрық-Энерго" АҚ активтерді өндіру және басқару жөніндегі басқарушы директоры Серік Төлебаев.

ЕҚ орта мерзімді кезеңге мақсаттар қоюға және өндірістік, технологиялық, экономикалық және қаржылық көрсеткіштерді теңгеру есебінен компанияның дамуының оңтайлы сценарийін іздеуге мүмкіндік береді. Бүгінде жүйе "Самұрық-Энерго" екі ЕТҰ – "Екібастұз МАЭС-1" ЖШС және "Мойнақ ГЭС"АҚ-ға сәтті енгізілді. Бұл жоба электр станцияларындағы өндірістік шығындарды жоспарлау тәсілін өзгертті, бұл олардың 2% - ға төмендеуіне алып келді, ал сатудан түскен таза пайда шамамен 8 млрд теңгені құрады.

В АО «Станция «Экибастузская ГРЭС-2» внедряется интегрированная система планирования (ИСП) Программы цифровой трансформации АО «Самрук-Энерго».  На стартовом совещании руководитель проекта по внедрению ИСП Руслан Кусаинов представил проектную команду, озвучил цели и задачи. По расчетам экспертов, ожидаемая выгода от реализации проекта на Экибастузской ГРЭС-2 составит около 1 млрд тенге. 

«Проект «Интегрированная система планирования» берет свое начало с 2017 года, когда была запущена первая волна реализации. Данный инструмент позволяет нам приблизиться к статусу операционного холдинга», - отметил спонсор проекта, Управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев.

ИСП позволяет ставить цели на среднесрочный период и искать оптимальный сценарий развития Компании за счет балансирования производственных, технологических, экономических и финансовых показателей. Сегодня система успешно внедрена на двух ДЗО «Самрук-Энерго»  – ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Мойнакская ГЭС». Этот проект изменил подход к планированию производственных затрат на электростанциях, что привело к снижению их на 2%, а чистые выгоды от реализации составили около 8 млрд тенге.

Бөлісу:

Баспасөз байланыстары

Телефон:

+ 7 (7172) 55 30 62

E-mail:

r.tasbulatov@samruk-energy.kz

"Самұрық-Энерго" АҚ-дағы жаңалықтарды әлеуметтік желілерде қадағалаңыз: