«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі отырыстарының саны, тікелей және сырттай отырыстарының арақатынасы, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына келу

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі отырыстарының саны, тікелей және сырттай отырыстарының арақатынасы, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына келу

2016 жыл

2016 жылы Қоғамның  Директорлар кеңесі 11 отырыс өткізді, олардың ішінде: 7 отырыс тікелей түрде, 4 отырыс сырттай түрде.

Осылайша, 2016 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады:

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары –60 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 40 %.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Бектеміров К.А., Сатқалиев А.М.,  Андреас Сторзел, Спицын А.Т., Лука Сутера Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100% қатысты.

2015 жыл

2015 жылы Қоғамның  Директорлар кеңесі 9 отырыс өткізді, олардың ішінде: 9 отырыс тікелей түрде.

Осылайша, 2015 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады:

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары –100 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 0 %.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Бектеміров К.А., Сатқалиев А.М.,  Огай А.В., Спицын А.Т., Лука Сутера Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100 % қатысты.

2014 жыл

2014 жылы Қоғамның  Директорлар кеңесі 11 отырыс өткізді, олардың ішінде: 9 отырыс тікелей түрде, 2 отырыс сырттай түрде өткізілді.

Осылайша, 2014 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады:

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары – 85 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 15 %.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Бектеміров К.А., Сатқалиев А.М., Дәукеев Ғ.Ж. және Огай А.В., Спицын А.Т., Лука Сутера Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100 % қатысты.
 • Руперт Гудман  Директорлар  кеңесі отырысына қатыспады, яғни 0 %.

2013 жыл

2013 жылы Қоғамның  Директорлар кеңесі 13 отырыс өткізді, олардың ішінде: 11 отырыс тікелей түрде, 2 отырыс сырттай түрде өткізілді.

Осылайша, 2013 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады:

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары – 85 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 15 %.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Бектеміров К.А., Сатқалиев А.М., Дәукеев Ғ.Ж. және Огай А.В. Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100 % қатысты.
 • Спицын А.Т.және  Лука Сутера Директорлар  кеңесі бір отырысына қатыспады, яғни 90 % құрайды.
 • Руперт Гудман  Директорлар  кеңесі отырысына қатыспады, яғни 0 %.

2012 жыл

2012 жылы Қоғамның  Директорлар кеңесі 12 отырыс өткізді, олардың ішінде:7 отырыс тікелей түрде, 5 отырыс сырттай түрде өткізілді.

Осылайша, 2012 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады:

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары – 60 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 40 %.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Бектеміров К.А., Сатқалиев А.М., Дәукеев Ғ.Ж. және Спицын А.Т Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100 % қатысты.
 • Огай А.В. және  Лука Сутера Директорлар  кеңесі бір отырысына қатыспады, яғни 90 % құрайды.

2011 жыл

2011 жылдың 9-айында Қоғамның Директорлар кеңесі 8 отырыс өткізді, оның ішінде  4 отырыс тікелей қатысу нысанында, 4 отырыс сырттай қатысу нысанында өтті.

Осылайша, Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай қатысу нысандарындағы отырыстарының 2011 жылдың 9-айындағы пайыздық қатыстары:

 • Директорлар кеңесінің тікелей қатысу нысанындағы отырыстары – 50 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай қатысу нысанындағы отырыстары - 50%.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің өткізілген отырыстарға қатысуының пайыздық қатыстарын қарастырсақ, онда:

 • Құлыбаев Т.А. өзінің Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы қызметіндегі өкілеттіктері аяқталғанға дейін Директорлар кеңесінің бес отырысының төртеуіне қатысты, яғни 80%.
 • Саткалиев А.М. өзі Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы қызметіне сайланғаннан кейін өткізілген Қоғамның Директорлар кеңесінің үш отырысына қатысты, яғни 100 %.
 • Огай А.В. өзі Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы қызметіне сайланғаннан кейін өткізілген Қоғамның Директорлар кеңесінің үш отырысына қатысты, яғни 100 %.
 • Дәукеев Г.Ж. Исекешев Е.О., Упушев Е.Е. Директорлар кеңесінің барлық отырысына қатысты, яғни 100 %.
 • Абулгазин Д.Р., Тұрғанов Д.Н.  өздерінің Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері қызметіндегі өкілеттіктері аяқталғанға дейін Директорлар кеңесінің бес отырысының төртеуіне қатысты, яғни 80%.

2010 жыл

2010 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 10 отырыс өткізді, олардың ішінде: 2 отырыс тікелей түрде, 8 отырыс сырттай түрде өткізілді.

Осылайша, 2010 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады: 

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары – 20 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 80%.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Т.А. Құлыбаев, Е.Ө. Исекешев, Д.Р. Әбілғазин және Е.Е. Ұпышев Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100% қатысты. 
 • Қызметтік іссапарда болуына байланысты Д.Н. Тұрғанов және еңбек демалысында болуына байланысты Д.Н. Дәукеев Директорлар кеңесінің 2010 жылғы бір отырысына қатыса алмады, сәйкесінше олардың пайыздық арақатынасы 90%-ды құрады. 
 • Б.О. Ақшолақов «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылған кезде Директорлар кеңесінің 8 отырысының екі отырысына қатысқан жоқ. Сәйкесінше, оның пайыздық арақатынасы 75%-ды құрады.

2009 жыл

2009 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 9 отырыс өткізді, олардың ішінде: 2 отырыс тікелей түрде, 7 отырыс сырттай түрде өтті.

Осылайша, 2009 жылы Директорлар кеңесінің тікелей және сырттай отырыстарының пайыздық арақатынасы төмендегіні құрады: 

 • Директорлар кеңесінің тікелей отырыстары – 22,22 %
 • Директорлар кеңесінің сырттай отырыстары – 77,78%.

Өткізілген отырыстарға Директорлар кеңесі мүшелері қатысуының пайыздық арақатынасын қарастырсақ,

 • Қ.Н. Келімбетов, Т.А. Құлыбаев, Б.О. Ақшолақов, Е.Ө. Исекешев, Ғ.Ж. Дәукеев, А.В. Огай және Е.Е. Ұпышев Директорлар кеңесінің барлық отырыстарына, яғни 100% қатысты. 
 • Қызметтік іссапарда болуына байланысты Д.Н. Тұрғанов және Найджел Стейплтон Директорлар кеңесінің 2009 жылғы бір отырысына қатыса алмады, сәйкесінше олардың пайыздық арақатынасы 88%-ды құрады.

Әзірленді: Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng