Директорлар кеңесі

Ішкі Аудит Қызметі
Корпоративтік хатшының Офисі
«Комплаенс» қызметі
Омбудсмен

Басқарма Төрағасы

Экономика және қаржы жөніндегі тең басқарушы директор

«Стратегиялық Жоспарлау және Экономикалық Талдау» департаменті

«Бухгалтерлік және Салық Есебі» департаменті

«Қазынашылық және Корпоративтік Қаржы» департаменті

«Қаржылық Бақылау» департаменті

«Активтерді Қайта құру және Сату» департаменті

«Генерация және Отын» департаменті

«ЖЭК және Тарату» департаменті

«Өндірістік Тиімділік» департаменті

«Күрделі Құрылыс және Жөндеулерді Басқару» департаменті

Сауда Үйі

«Нарықты Дамыту» департамент

Жобалау Офисі

«Инвестициялық Талдау» департаменті

«Тәуекел Менеджменті және Ішкі Бақылау» департаменті

«Құқықтық Қамтамасыз ету» департаменті

«Корпоративтік Басқару және Орнықты Даму» департаменті

Трансформация Офисі

«Ақпараттық Технологиялар» департамент

Цифрландыру Офисі

«Сатып алуды және Қорларды Басқару» департаменті

«Баға Маркетингі және Санаттарды Басқару» департаменті

«Құжаттамалық Қамтамасыз ету» департаменті

Басқарма Төрағасының Офисі
Үкіметпен байланыс және коммуникациялар Офисі
«Адам Ресурстарын Басқару» департамент
«Қауіпсіздік» департаменті
Әкімшілік департаменті
«Еңбекті және Қоршаған Ортаны Қорғау» департаменті