Өндірістік қызмет көрсеткіштер

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері

 • Қазақстанда өндірілетін жалпы электр энергиясының 28 %-ы 
 • ҚР БЭЖ станцияларындағы жиынтық белгіленген энергияның 31%
 • ҚР-дағы көмір өндіру көлемінің 37,85 %-ы 

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2015 2016 2017
Электр энергиясын өндіру көлемі млн.кВт*сағ 22 318 22 485 28 661
Жылу энергиясын өндіру көлемі мың Гкал 6 913 6 805 7 021
Көмір өндіру көлемі млн. тонна 34,5 35,05 40,4

* Электр энергиясын өндіру көлемі СЭС Ертіс каскадын қоспағанда
**2015 жылы ЖГРЭС-ті қосқандағы электр энергиясын өндіру көлемі, 2015 жылы мамырда бәсекелес ортаға берілді.

Энергия өндіруші ұйымдардың өндірістік қуаты.

 • Белгіленген электр қуаты — 6 804 МВт
 • Белгіленген жылу қуаты — 5 547 Гкал
 • «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жобалық қуаты — 42 млн. тонна  

2017 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ электр станцияларының белгіленген қуаты 6 804 МВт-ны құрады, бұл ҚР  БЭЖ электр станцияларының қуатының 31%-ын құрайды. Электр энергиясын өндіру көлемі 28 661 млн. кВтс құрады, ол 2017 ж. ҚР  БЭЖ бойынша өндірілген  электр энергияның 28%-ын құрайды.

2017 жылы электр станциялары 7 021 мың.Гкал.жылу энергиясын тұтынушыларға жеткізді. 


Электр желілік компаниялардың өндірістік қуаты

Кернеуі 0,4 - 220 кВ ЭТЖ ұзындығы, км:

 • Әуе ЭТЖ — 24 722 км.;
 • Кабельдік ЭТЖ — 4 809 км.;
 • ЭТЖ-нің жалпы ұзындығы — 29 531 км.

Кернеуі 220 кВ және одан төмен қосалқы станциялар бойынша деректер:

 • Кернеуі — 35 кВ және одан жоғары ҚС;
 • Саны — 207. Толық қуаттылығы — 7117,81 МВА;
 • Кернеуі 6-10/04 кВ ҚС;
 • Саны — 6763. Толық қуаттылығы — 2398,32 МВА.
 • Қаз
 • Рус
 • Eng