Өндірістік қызмет көрсеткіштер

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері

 • Қазақстанда өндірілетін жалпы электр энергиясының 30 %-ы 
 • ҚР БЭЖ станцияларындағы жиынтық белгіленген энергияның 28%
 • ҚР-дағы көмір өндіру көлемінің 39,5 %-ы 

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2015 2016 2017 2018
Электр энергиясын өндіру көлемі млн.кВт*сағ 22 318 22 485 28 661 31 703
Жылу энергиясын өндіру көлемі мың Гкал 6 913 6 805 7 021 5 916
Көмір өндіру көлемі млн. тонна 34,5 35,05 40,4 44,9

* Электр энергиясын өндіру көлемі СЭС Ертіс каскадын қоспағанда
**2015 жылы ЖГРЭС-ті қосқандағы электр энергиясын өндіру көлемі, 2015 жылы мамырда бәсекелес ортаға берілді.

Энергия өндіруші ұйымдардың өндірістік қуаты.

 • Белгіленген электр қуаты — 6 133 МВт
 • Белгіленген жылу қуаты — 5 242,5 Гкал
 • «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жобалық қуаты — 42 млн. тонна  

2018 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ электр станцияларының орнатылған қуаты 6133 МВт-ны құрады, бұл ҚР БЭЖ электр станцияларының қуатының 28 %-ын құрайды.

Электр энергиясын өндіру көлемі 31 703 млн. кВтс құрады, ол 2018 ж. ҚР БЭЖ бойынша өндірілген электр энергияның 30 %-ын құрайды.

2018 жылы «Самрұқ-Энерго» АҚ электр станциялары 5 695 мың.Гкал жылу энергиясын тұтынушыларға жеткізді. 


Электр желілік компаниялардың өндірістік қуаты

Кернеуі 0,4 - 220 кВ ЭТЖ ұзындығы, км:

 • Әуе ЭТЖ — 24 722 км.;
 • Кабельдік ЭТЖ — 4 809 км.;
 • ЭТЖ-нің жалпы ұзындығы — 29 531 км.

Кернеуі 220 кВ және одан төмен қосалқы станциялар бойынша деректер:

 • Кернеуі — 35 кВ және одан жоғары ҚС;
 • Саны — 207. Толық қуаттылығы — 7117,81 МВА;
 • Кернеуі 6-10/04 кВ ҚС;
 • Саны — 6763. Толық қуаттылығы — 2398,32 МВА.

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng