Миссия:

Акицонерлер үшін бағаны құру, орнықты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, энергия ресурстарын сенімді жеткізу, жоғары технологиялық даму жолымен өсетін сұранысты қанағаттандыру.

Пайымдау:

Тиімді жоғары технологиялық операциялық энергетикалық компания – Қазақстан энергетикасының көшбасшысы.

Стратегиялық мақсаттар:

1. Қатысу нарығында энергия ресурстарын сенімді бәсекеге қабілетті жеткізуді қамтамасыз ету.
2. Акционерлік капиталдың құнын арттыру..
3. Орнықты даму.

Құндылықтар:

poster