«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2016 жылғы корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2016 жылғы корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі.

Корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі ресми құжат болып табылмайды.

Санамалаған оқиғалардың мерзімдері мен сипаттары Қоғамнан тәуелсіз жағдайлар бойынша өзгерілуі мүмкін.

Корпоративтік оқиға (шара) Кезеңі
1 ЕТҰ-ның бірінші басшыларының еңбек ұжымы алдындағы әлеуметтік тұрақтылық мәселелері жөніндегі 2015 жылғы нәтижелері және 2016 жылға арналған тапсырмалары бойынша есеп беруі 2016 жылғы қаңтар-ақпан
2 «МЭБК» АҚ Өңірлік диспетчерлік ғимаратының жаңа ғимаратын ашу, Ақтау қ. 2016ж. наурыз
3 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін шығару 2016ж. наурыз
4 «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін беру және Қоғамның Интернет-сайтында жариялау. 2016ж. наурыз
5

«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасының «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітуі үшін беру, «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесіне таза табысты бөлу тәртібі, жай ациялар бойынша дивидендтерді төлеу және бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшерін анықтау туралы ұсыныстарды қарау, мақұлдау және ұсыну туралы шешімдері

2016ж. наурыз
6 Акцияларды ҚР ҰБ-да орналастыру қорытындылары туралы есеп 2016ж. наурыз
7 «Самұрық-Энерго» АҚ-ның Директорлар кеңесінде 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін, есептік жылы үшін таза табысты бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және бір жай акцияға есептегенде жылына дивидендтің мөлшері туралы шешімдерді қабылдауын алдын ала бекіту. 2016 жылғы наурыз-сәуір
8 «АлЭС» АҚ-ның менеджменттің біріктірілген жүйесінің қайта сертификацияланған аудиті  ISO 9001, ISO 14001,  ISO 50001, OHSAS 18001 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестікке өтуі 2016ж. I-тоқсан.
9 Жалғыз акционерінің «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігін, есептік жылында таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай ациялар бойынша дивидендтерді төлеу және бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері туралы шешімді қабылдау туралы шешімдері. 2016ж. сәуір-мамыр
10 «АлЭС» АҚ-ның ҚР Энергетика министрлігі алындағы 2015 жылғы инвестициялық міндеттерін орындау туралы жыл сайынғы есебі бойынша жария тындауларды өткізу. 2016ж. сәуір
11 «АлЭС» АҚ-ның 2015 жылғы реттелетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы есебі бойынша жария тындауларды өткізу. 2016ж. сәуір
12 Ақтөбе ЖЭО №3 станциясының турбинасын пайдалануға енгізу 2016ж. ІІ-тоқсан
13 «Шардара СЭС» АҚ / №2 гидроагрегатын пайдалануға енгізу 2016ж. мамыр
14 «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін ұсыну. 2016 жылғы 1-ші маусымға дейін
15 Қоғамның 2015 жылғы Жылдық есептілігін жариялау. 2016ж. маусым
16 Еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2016ж. маусым
17 «АлЭС» АҚ Алмат 2-ші ЖЭО-ның №8 қазандық агрегатын пайдалануға енгізу 2016ж. маусым
18 «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға жылдық аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігін ұсыну 2016ж. 1-ші шілдеге дейін
19 «Шардара СЭС» АҚ / №1 гироагрегатын пайдалануға енгізу 2016 жылғы тамыз
20 «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға аралық шоғырландырылған қаржы есептілігін ұсыну Есептік тоқсан аяқталғаннан кейін 45 күн ішінде
21 Акцияларды ҚР ҰБ-да орналастыру қорытындылары туралы есеп 2016ж. қыркүйек
22 Еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 2016ж. желтоқсан

© 2009-2018 «Самұрық-Энерго» АҚ

Сайтты дамыту Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng