Information on the Internal Audit Service of “Samruk-Energy” JSC

  • Head of the Service Seidigaliyeva Akmaral Kakimovna
  • Senior auditor Baltabayev Nursultan Bazarbayuly
  • Senior auditor Yessenbekov Rustam Rashidovich
  • Senior auditor Saudenov Arman Khazi-Akbarovich
  • Auditor Kadyrov Renat Islamnurovich
  • Auditor Sikhimbaev Zhaksylyk Saylaubekovich
  • Auditor Rysbekov Darkhan Dauletovich

© 2009-2018 JSC "Samruk-Energy"

Site development Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng