Satkaliyev Almassadam Maidanovich

Satkaliyev Almassadam Maidanovich

Moldabayev Kanysh Tanirbergenovich

Moldabayev Kanysh Tanirbergenovich

Maxutov Kairat Berikovich

Maxutov Kairat Berikovich

Ogay Alexey Vladimirovich

Ogay Alexey Vladimirovich

Tutebayev Serik Suinbekovich

Tutebayev Serik Suinbekovich

Ospanov Yersain

Ospanov Yersain


© 2009-2017 JSC "Samruk-Energy"

Developed in Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng