Өндірістік қызмет көрсеткіштер

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері

 • Қазақстанда өндірілетін жалпы электр қуатының 25 %
 • ҚР БЭЖ станцияларында белгіленген жиынтық қуатының 1/3
 • ҚР-дағы көмір өндіру көлемінің 36 % 

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2014 2015
Электр энергиясын өндіру көлемі млнкВтсағ 28 216* 22 318
Электр энергиясын сату көлемі млнкВтсағ 8 605 8 414
Электр энергиясын жеткізу көлемі млнкВтсағ 12 344 12 113,6
Жылу энергиясын өндіру көлемі мың Гкал 7 561 6 907
Көмір өндіру көлемі млнтонна 38,0 34,5

* Электр энергиясын өндіру көлемі Ертіс каскадының СЭС-ін қоспағанда


Энергия өндіруші ұйымдардың өндірістік қуаты.

 • Белгіленген электр қуаты — 6 804 МВт
 • Белгіленген жылу қуаты — 5 312 Гкал
 • «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жобалық қуаты — 42 млн. тонн 

Электр желілік компаниялардың өндірістік қуаты

Кернеуі 0,4 - 220 кВЭТЖ ұзындығы, км:

 • Әуе ЭТЖ — 63 741км.;
 • Кабельдік ЭТЖ — 6370 км.;
 • ЭТЖ-нің жалпы ұзындығы — 70111 км.

Кернеуі 220 кВжәне одан төмен қосалқы станциялар бойынша деректер:

 • Кернеуі — 35 кВ және одан жоғары ҚС;
 • Саны — 579. Толық қуаттылығы — 12 463 МВА;
 • Кернеуі 6-10/04 кВҚС;
 • Саны — 13956. Толық қуаттылығы — 3932 МВА.

Әзірленді: Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng