Өндірістік қызмет көрсеткіштер

«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері

 • Қазақстанда өндірілетін жалпы электр қуатының 24 %
 • ҚР БЭЖ станцияларында белгіленген жиынтық қуатының 31 %
 • ҚР-дағы көмір өндіру көлемінің 36 % 

Өндірістік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2015 2014
Электр энергиясын өндіру көлемі млнкВтсағ 22 318 22 485
Жылу энергиясын өндіру көлемі мың Гкал 6 913 6 805
Көмір өндіру көлемі млнтонна 34,5 35,05

* Электр энергиясын өндіру көлемі СЭС Ертіс каскадын қоспағанда
** 2015 жылы ЖГРЭС-ті қосқандағы электр энергиясын өндіру көлемі, 2015 жылы мамырда бәсекелес ортаға берілді.


Энергия өндіруші ұйымдардың өндірістік қуаты.

 • Белгіленген электр қуаты — 6 804 МВт
 • Белгіленген жылу қуаты — 5 547 Гкал
 • «Богатырь Көмір» ЖШС-ның жобалық қуаты — 42 млн. тонн 

Электр желілік компаниялардың өндірістік қуаты

Кернеуі 0,4 - 220 кВЭТЖ ұзындығы, км:

 • Әуе ЭТЖ — 63 741км.;
 • Кабельдік ЭТЖ — 6370 км.;
 • ЭТЖ-нің жалпы ұзындығы — 70111 км.

Кернеуі 220 кВжәне одан төмен қосалқы станциялар бойынша деректер:

 • Кернеуі — 35 кВ және одан жоғары ҚС;
 • Саны — 579. Толық қуаттылығы — 12 463 МВА;
 • Кернеуі 6-10/04 кВҚС;
 • Саны — 13956. Толық қуаттылығы — 3932 МВА.

Әзірленді: Webmarka

 • Қаз
 • Рус
 • Eng